Hệ Thống Công Ty Cầm Đồ ANH HIỂN

STT Chi nhánh Địa chỉ Điện thoại Mở cửa
1 Cầm Đồ Anh Hiển 1 Số 168 Đường Cầu Diễn – Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội. 0332529999 – 0332529999 06:30 – 21:00
2 Cầm Đồ Anh Hiển 2 Số 148 Đường Cầu Diễn – Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội. 0332529999 – 0332529999 06:30 – 21:00
3 Cầm Đồ Anh Hiển 3 Số 46 Phố Nguyên Xá – Cầu Diễn – Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội. 0332529999 – 0332529999 06:30 – 21:00
4 Cầm Đồ Anh Hiển 4 237 Lai Xá – Kim Chung – Huyện Hoài Đức – Hà Nội. 0332529999 – 0332529999 06:30 – 21:00